Norden
Use this game share thumb_up 1
Eirik Werner Eikeland
Dette spillet tar deg gjennom Norden. Du skal lære om land, hoveudstadar og befolkninga. I løpyet av spelet skal du svara på oppgåvar om flagg, hovudsteder, fjell, befolkning, og masse mer,Bli med å lær!!!