Europa
Use this game share thumb_up
Jørgen Myrehagen
Dette spillet tar deg gjennom Europa. Du skal lære om land, hovedsteder og befolkningen. I løpet av spillet skal du svare på oppgaver om flagg, hovedsteder, fjell, befolkning, og masse mer, Bli med å lær!!!