Multiplikasjon og divisjon
Use this game share thumb_up
Tommy Hoholm
Her skal du lære å regne med multiplikasjon og divisjon. Eksempel 12*12 og 123:3
matematikk
matte