Det store ordklassespillet
Use this game share thumb_up 7
Tom Forsmo
Hva kan du om ordklasser? I dette spillet skal du arbeide med ordklasser som verb, substantiv, adjektiv, pronomen og mye mer. Klarer du 100%
stars