Det store ordklassespillet
Tom Forsmo

Hva kan du om ordklasser? I dette spillet skal du arbeide med ordklasser som verb, substantiv, adjektiv, pronomen og mye mer. Klarer du 100%

thumb_up share