GAMIFICATION – Hva, Hvorfor, hvordan

GAMIFICATION, HVA ER DET?

Gamification, eller spillifisering på norsk, er et uttrykk ofte brukt i dag, spesielt i sammenheng med digital læring, men hva er det?

“Gamification in education is the use of game thinking and game design elements in non-game contexts to engage learners in problem solving situations.”[1]

Fra Wikipedia:
“Målet med spillifisering er å motivere brukere til problemløsning for å øke brukernes engasjement, egennytte, øke datakvalitet og gi mestringsfølelse og bidra til læring.

Spillifisering utnytter naturlige psykologiske behov: Konkurranseinstinkt, ønske om å lykkes, higen etter status, evne til altruistisk samarbeid, tilfredshet ved å fullføre oppgaver og selvrealiseringsbehov. Grunnideen bak spillifisering er å belønne deltakerne som fullfører oppgaver som ønskes utført. Belønninger kan være å skåre poeng, eller å dele inn oppgavene i nivå, slik at fullføring kan føre til opprykk til nytt nivå (level). Et av spillifiseringselementene som oftest benyttes er å vise grafikk eller prosentandel av en oppgave som er fullført.”[2]

Så spillifisering, eller gamification, handler med andre ord om å bruke elementer fra spillteorien som f.eks poengsystem, achievements, konkurranser, personlige avatarer/profiler, progresjonstracking osv til å tappe inn i menneskers naturlige behov for måloppnåelse og mesteringsfølelse.

Her er en visuell fremstilling av gamification.

http://fetliu/blog/what-is-gamification/

EKSEMPLER PÅ GAMIFICATION

I dagliglivet finner vi mange eksempler på gamification. SAS bruker teorien i sitt Eurobonusprogram. Jo flere poeng du oppnår, dess høyere “level” får du, med tilhørende goder og fordeler.

De aller fleste spill i dag, og til og med hele Xbox-systemet, bruker et system med achievements, hvor du oppnår mål, samler poeng og ser en progresjon, og ofte får du medaljer eller premier basert på måloppnåelse.

Andre har også lekt med tanken om at livet i seg selv er et spill og at hele menneskeheten faktisk er et spill spilt av andre. Her er en forklaring på akkurat hvordan livet kan sees på som en del av en større virtuell spillverden.

Digital Gamification i læring er et relativt nytt og interessant konsept, og er noe som kan bidra til å skape mer engasjement og motivasjon blant elever, bedre læring som er mer målbasert og tilpasset til den enkelte elev. Dette kan i tillegg gi større tilgang til data som gir et innblikk i hvordan et produkt eller læremiddel kan forbedres og utvikles videre. Med andre ord, bruk av gamification kan gi store fordeler for både brukere og tilbydere av slike løsninger.

En annen fordel med gamification i en læringssetting er at målgruppen – den yngre generasjon, er både spesielt mottakelige og også ganske vant til den type interaksjon og stimulanser. Det gjør læring mer “gøy” når du ser din egen framdrift, og du blir mer motivert når du jobber mot, ikke bare det overordnede målet læring og kunskap, men også et visuelt mål, og eleven ser at det det han gjør har en direkte innvirkning på omgivelsene han befinner seg i.

I Learn Playground arbeider vi for å gjøre “alt rett” i forhold til gamification i læring. Vi har ikke bare forsøkt å spille på brukervennlighet og simplisitet i fremstilling av innhold, men forsøker å bruker den forskningsbaserte teorien for å bruke gamification i en læringssammenheng.

Profil og avatarer

Det å kunne sin egen profil man kan tilpasse som man vil, og å velge en egen avatar er en god måte å skape lojalitet og tilhørighet til en tjeneste, i dette tilfellet et digitalt læremiddel. Du får en følelse av at siden “husker deg”, og ting du gjør har en innvirkning. Det hjelper til å få elevene til å føle seg “viktige” og verdsatte, samtidig som det er engasjerende.

I Learn Playground vil vi i nær fremtid slippe elevene til slik at de kan bytte ut spillebrikken sin med et sett andre avatarer, og i fremtiden vil de også kunne laste opp sin egen avatar som kan brukes som spillebrikke. Videre vil avataren utvikle seg basert på antall poeng du samler opp.

Premier og achievements

En annen måte å oppmuntre progresjon på som vi bruker er ved hjelp av ‘badges’, vår versjon av achievements.

Badges eller merker kan være enkle som å gjennomføre et spill, lage et eget spill, eller de kan være mer involverte som å gjennomføre alle oppgavene i spillet.

Progresjonsporing

En av de enkleste metodene for å stimulere ønsket om måloppnåelse og å fullføre oppgaver er en visuell progresjonstracking. Det er innebygd i de aller fleste at de ønsker å fullføre ting, så så snart noe blir del av en helhet og man får et visuelt mål å jobbe mot blir man mer engasjert og interessert i å nå det målet.

Khan bruker en simpel men effektiv måte å visualisere progresjon på, i deres tilfelle kan man se progresjon på flere nivåer, deriblandt “forsøkt” og “mastered”.

Man kan kjapt og enkelt få oversikt over egen progresjon under profilen sin, der man får et overblikk over total progresjon og progresjon på hvert enkelt tema, på en oversiktlig og lettforståelig måte.

På hver temaforside kan man også lett få overblikk over progresjon under det spesifikke temaet, og antall poeng og badges man har samlet opp, samt badges man snart kan oppnå og hvordan man kan oppnå dem. Dette fungerer som en visuell påminnelse på at man jobber mot et mål og en pådriver for å oppny nye mål.

Lett å finne fram

Ikke nødvendigvis en gamification-metode, men likevel veldig viktig i utvikling av all slags digital innhold, er at det er lett å bruke og lett å finne fram på. Learn Playground har gjort det veldig enkelt med en egen fane med tilgjengelige spill,  denne er utvidet med et søkefelt og for elever er det enkelt å finne tilbake til spill de har begynt på. Ingen unødvendige knapper eller funksjonalitet, men kun det du trenger på en oversiktlig og intuitiv måte.

[1] http://fetliu.net/blog/what-is-gamification/
[2] https://no.wikipedia.org/wiki/Spillifisering