Nå kommer vi med animasjoner

Etter en liten periode med oppdateringer som stort sett ikke vises for deg som bruker, har vi nå gått i gang med en større oppdatering av layout på Learn Playground. For tiden fokuserer vi på å gi siden mer liv med bevegelse og animasjoner. Først ut denne uka er elevenes profilside.

Her ser du en liten presentasjon av hva eleven ser når han trykker på profil. Her kan han sette inn e-postadresse, samt føre inn en gruppekode for å bli med i en gruppe som du har opprettet. På den måten trenger du bare å opprette en gruppe. Lage spill, legge gruppa til spillet og publisere. Gi eleven gruppekoden som er merket med sirkel på bildet og lenke til spillet. Da kan eleven opprette konto selv og koble seg til gruppa. Da får du oversikten over hva eleven har gjort og hvordan han har scoret på et spill.

I elevprofilen vil eleven også kunne se merker som er tjent.

De neste ukene vil vi fortsette å komme med mer animasjoner og effekter. Følg med.

Happy gaming 🙂

 

Gamification i undervisningen

Mer enn bare poeng, stjerner og merker

Gamification er å ta deler fra spill og bruke i andre sammenhenger, en teknikk som blir mer og mer vanlig spesielt på internett. Noen deler av gamification har vist seg å hjelpe på motivasjonen til å gjøre arbeidsoppgaver, mens andre deler har vist seg å ikke hjelpe.

Men er gamification nok til å motivere elever til å jobbe mer med skolearbeidet og få de til å repetere nok til å både kunne og forstå lærestoffet de arbeider med? Sannsynligvis ikke. For at gameification skal motivere må også innholdet være tilpasset eleven. Det vi vet er imidlertid at disse spilllike elementene hjelper til med å øke motivasjonen for å gjennomføre ulike læringsressurser, og ikke minst til å gjenta en oppgave flere ganger for å få full score. I vårt arbeid med spillbaserte ressurser har vi blant annet sett at enkeltelever forsøker på oppgaver som de ikke har fått til betydelig flere ganger enn de ville gjort om spill-elementene ikke hadde vært til stede. Vi har observert flere elever som har forsøkt å svare på en vanskelig oppgave over 10 ganger før de endelig har fått til å svare rett. Dette kan selvsagt være påvirket av flere forhold, men vi er villige til å påstå at dersom ikke spill-elementene hadde vært til stede ville eleven gitt opp på et mye tidligere tidspunkt. Videre fikk eleven muligheten til å repetere det han kunne og dermed fikk en dypere læringsprosess.

Fra gamification til spillbasert læring

Noe av det viktigste i spill og lek er at spilleren aldri taper, den finner bare hva som ikke virker og kan starte på nytt med en ny strategi for å se om den virker bedre. Som Thomas A. Edison sa: «Jeg har ikke mislykkes, jeg har bare funnet 10 000 måter som ikke virker»

Spillbasert læring er med andre ord en type spill som har et klart definert læringsutbytte. Vanligvis kan vi si at spillbasert læring er en metode å formidle fagstoff på gjennom bruk av spillelementer som spillebrett, poeng og  merker.

Spillbasert læring i Learn Playground beskriver en tilnærming til undervisningen, hvor elevene utforsker fagstoffet gjennom bruk av en spillopplevelse som er utformet av læreren selv.

Inne i et spillbasert læringsmiljø arbeider eleven mot et læringsmål, og ut i fra valg (besvarelser) opplever eleven konsekvenser av sine besvarelser. Alt rett åpner flere veier, mens det åpnes færre ruter når en oppgave ikke besvares godt nok. Elevene får muligheten til å gjøre feil gjennom eksperimentering i et risikofritt miljø, og dette bidrar til at eleven holdes engasjert til å arbeide bedre og mer effektivt med lærestoffet.

I Learn Playground bruker vi poeng og stjerner til å motivere elevene til å repetere oppgaver til de har klart oppgavene, vi har til og med egne merker for de som repeterer oppgaver flere ganger før de har alt rett. Hvis oppgavene er godt laget vil denne repetisjonen føre til at elevene som trenger det får mer øving og forstår lærestoffet bedre.

Vår visjon er at Learn Playground skal kunne motivere elever på alle nivå til å lære nye emner gjennom bruk av spillbasert læring. Det viktigste er imidlertid at lærestoffet legges opp med et overkommelig antall oppgaver for gjennomføring av en undervisningstime. Videre må det være en mulighet for alle elevene å komme gjennom spillet uten at oppgaver eller lærestoff blir for teoretisk eller avansert. Derfor benytter vi oss av en teknologi kalt H5P som lar deg som lærer lage og dele opp undervisningsstoff i små korte elementer. Videre kan de samme oppgavene og undervisningsressursene gjenbrukes og redigeres slik at det er mulig å også lage en lettlest versjon av en tekst, du kan legge oppgavene i teksten og på den måten sikre at alle elevene har gjennomgått det samme selv om de har en lengre vei å gå enn andre.

Gamification også for oss som lager spill

Vi blir selvfølgelig også motivert av elementer fra gamification, men i stedet for poeng for å løse oppgaver er våre poeng antall spill, hvor mange som har gjenbrukt våre spill og hvor mange elever som har gjennomført våre spill. Desto flere som gjenbruker et spill laget av oss gir oss mer tilbakemelding på hvor godt spillet er. Akkurat nå er spillet vi har laget om vikingetiden det mest populære med nesten 500 gjennomføringer

Oppdatering uke 9

Gruppekode

Endelig er den her. Koden som du kan gi elevene dine som gjør det lettere for deg å komme i gang med elever i Learn Playground. Nå trenger du bare å opprette ei gruppe, kopiere gruppekoden og distribuere den til elevene dine. Elevene oppretter konto selv, går til innstillinger og limer inn koden. Da er de tilknyttet din gruppe på din skole. Elever som har registrert seg tidligere, og elever som feilaktig har registrert seg som lærere kan også bruke koden fra profilsiden.

Skoleabonnement

Vi har også satt opp muligheten for skolen din til å kjøpe skoleabonnement. Fram til i dag har det vært gratis for alle å bruke Learn Playground. Det vil fortsatt være gratis å være bruker av Learn Playground, men når dere er flere enn 4 lærere, 75 elever eller 3 grupper må skolen kjøpe et abonnement. Dette bestilles i innstillinger. Et abonnement vil i fremtiden også innebære at dere kan bruke Feide i Learn Playground og etter hvert andre integrasjoner. Funksjonalitet dere har til nå vil fortsatt være tilgjengelig på gratisversjonen.

Andre oppdateringer

Vi har også gjort forbedringer på ytelse og design på spillene. Vi arbeider også med en større oppdatering av spillopplevlesen med et forbedret design med flere animasjoner. Dette vil komme i løpet av våren.

Vi har gjort nye oppdateringer i Learn Playground.

Nå har vi oppdatert igjen. Vi har gjort markedsplassen enda mer brukervennlig, når du nå skal se på et nytt spill vil du få opp et kort som gir deg en god beskrivelse av spillet. Denne beskrivelsen inneholder både kompetansemål og introduksjonen til spillet, om dette er satt inn. Videre har vi lagt til muligheten for å illustrere spillet med et bilde. Vi oppfordrer alle som lager spill til å bruke litt tid på å legge til bilde, læreplanmål og beskrivelse av spillet før de går i gang med selve spillet. Da vil dere gjøre spillet deres mer interessant for andre brukere å spille.

Vi har denne gangen også fokusert på hurtighet og ytelse. Vi har arbeidet med å effektivisere lastingen av sidene slik at det skal gå enda raskere å laste sidene. Videre har vi gjort søkefunksjonen enda raskere. Nå starter vi søket med en gang du starter å skrive inn søkeordet ditt.

 

Oppdateringer 07.02.17

Vi har oppdatert Learn Playground i dag, og blitt enda mer brukervennlige.

Fra i dag av kan du se hvilke spill som er tilgjengelige i markedsplassen vår. Dette finner du under fanen  spill på forsiden så kommer du til spillene som er publisert. Du kan derfor spille spillet uregistrert, men da vil ikke spillet huske deg til neste gang. Vi anbefaler derfor at du enten logger inn eller oppretter konto. Det vil ikke koste deg noe uansett.

For deg som lager spill kan det være lurt å legge merke til fanen med navnet beskrivelse. Denne beskrivelsen er en introduksjonstekst til spillet ditt hvor du kan gi en forklaring til han som skal gjennomføre spillet om hva han kan forvente seg av spillet. Husk også å legg til et bilde. Det gjør du ved å trykke på den hvite rammen oppe til høyre.

Videre har vi fikset feilen som gjorde at lærere ikke fikk scoren sin registrert når de spilte seg gjennom et spill og derfor ikke fikk fortsette.

Vi minner også om at når du har kopiert et spill kan du bytte ut oppgaver, legge til oppgaver og endre på stier etter hvordan du vil ha det. Du kan også redigere direkte i oppgavene. Det har ingen innvirkning på de oppgavene som ligger på de andre spillene.

To små tips til slutt:

  1. Når du merker en oppgave eller en sti så kan du høyreklikke og da kan du slette oppgaven eller stien.
  2. I redigeringsmodus er den grønne knappen på en sti der du setter krav til score for å åpne stien i spillmodus. Prøv den.

Happy learning 🙂