Å gjøre undervisningen til en lek

Det er “Lett som en lek” sier vi ofte om oppgaver som både er enkle, morsomme og motiverende. Vi snakker også om lekende læring som en viktig del av pedagogiske handlingsplaner i kommuner og skoler. Et standard slagord for skoler er “Et godt sted å være, og et godt sted å lære”. Dette er en universelt målsetning, og gjelder for alle oss som arbeider med læring.

Vårt mål er å legge til rette for at lærere, ikke bare i Norge, men i hele verden, skal kunne lage og gjennomføre læringsøkter som spill. Vi ønsker å la elevene leke eller spille seg gjennom læring. På den måten vil vi være en av mange digitale og analoge bidragsytere for å gjøre skolen til et godt sted å være og et godt sted å lære.

Vi som produktutviklere forsøker å legge best mulig til rette for at enhver lærer skal få tid og mulighet til å lage og bruke gode og lekende læringsspill til sine elever. Vi ønsker at elevene skal oppleve hver skoledag med mulighet for lek, latter og god læring. Vi vil hjelpe dere som arbeider i skolen med å lage et godt og intuitivt digitalt læringsverktøy. Vi skal være en god og viktig aktør som skal hjelpe lærere å sette i gang elevenes læringsprosesser på en artig og motiverende måte.

Gamilab som nettsted er langt fra ferdig, det er enda mange elementer som skal forbedres, rettes opp eller rett og slett ikke er laget enda. Vi vet også at vi ikke sitter med hele bildet, men at dere som er lærere har mye bedre oversikt over hvor skoen trykker. Derfor inviterer vi dere inn i utviklingen av nettstedet. Fortell oss hva som er bra, dårlig eller vanskelig med nettstedet i dag? Hva er det som mangler av funksjonalitet, hvordan kan spill-opplevelsen bli bedre, Hvordan kan vi gjøre det lettere å lage, kopiere eller gjenbruke elementer av spill? Sist men ikke minst hvilke oppgavetyper er det dere vil ha og bør vi bruke mer tid på å lage enda flere animasjoner i læringsspillene? Send oss en e-post, kommenter i kommentarfeltet eller skriv på facebooksiden vår. Vi er takknemlige for alle innspill og svarer alle forespørsler så snart vi får dem.

Har du ikke prøvd ut Gamilab enda, så kan du prøve vårt enkle spill om spillbasert læring. Du kan også se filmen som viser deg hvordan du lager et spill fra grunnen av.

Gamilab er også koblet opp mot både Google Classroom og Feide. Dersom du ønsker å få dine elever til å kunne logge inn med Feide, ta kontakt med IKT-ansvarlig i din kommune og be han legge til Learning-ID som tjeneste, databehandleravtale og informasjon om tjenesten ligger på learning-id.com.

Sett opp highscorelister i LearnPlayground

Hvordan kan vi motivere elever til å spille seg gjennom læring? Det var utgangspunktet vårt da vi startet det nye kalenderåret. Til nå har motivasjonen gått på poeng på spillet og den interne konkurransen med seg for å spille og lære noe nytt. Det vi kom opp med er muligheten for å bruke Topplister slik at elevene også konkurrerer mot hverandre .

Higscorliste med anonyme brukere

Vi vet at rangeringer ikke er det mest populære i skolen og derfor er dette et frivillig alternativ som læreren kan sette opp. Topplisten settes opp i innstillinger og du kan velge hvor mange elever som skal vises, hvor stor andel av elevene som skal vises og ikke minst hvor mange som må ha startet på spillet for å vises.

Dette gjør du i innstillingene på spillet. Listen kommer til å bli mer utfyllende med universelle resultater og resultater på hver gjennomføring. Vi anbefaler at du prøver dette ut i dag, så ser du hvor virkningsfullt det er med en toppliste og intern konkurranse innad i klassen din.

Happy gaming.

Gamification i arbeidshverdagen

Når man setter seg klare mål og arbeider mot målet går det spill i det. Dette vet vi alt om her vi sitter og arbeider med Learn Playground. I snart ett år har vår spillbaserte læringsapplikasjon vært ute i markedet. Tiden det gikk fra å bare være et konsept til å bli en applikasjon hvor lærere kan lage undervisningsopplegg formet som spill har gått fort. Vi som arbeider med dette bruker selvsagt spillelementer i vår hverdag, og det er dette jeg skal beskrive i dette innlegget.

Vi jakter på Badges

Badges eller merker på norsk er et bevis på at vi har oppnådd noe. I min ungdom var jeg med i korps, og der fikk vi synlige bevis som vi bar på uniformen etter hvert som vi hadde vært med i et visst antall år. De som driver med kampsport får badges i form av belter, veien fra hvitt til svart belte er lang, og skal du oppnå det ultimate beltet må du gå veien gjennom mange belter. I vår hverdag teller vi badges i forhold til mange ulike faktorer.

Den første faktoren er brukere; de første månedene i drift var jubelen stor fra hver nye bruker som ble registrert. Etter en stund gikk vi over til å telle hver tiende bruker og nå når maskineriet går fremover har vi gått over til å feire hver hundrede bruker. 16 ganger har vi rundet en slik milepæl og vi er veldig fornøyde med det. Dermed har vi selvsagt laget oss et merke med utmerkelsen 16. De to beste merkene nådde vi da vi hadde henholdsvis 1000 og 666 brukere. Tusen fordi vi rundet 3-sifret antall brukere, og 666 fordi vi endelig kunne si at vi har djevelsk mange brukere :).

Antallet brukere forteller oss litt om bruken av Learn Playground, men det forteller oss ingenting om hvor mye nettstedet er brukt. Vi bruker Google Analytics til å forstå mer av brukeratferden. Her teller vi økter for dag, uker, måneder og år. En skulle tro at 1600 brukere ikke skulle genere så mange økter, men siden vi også har muligheten for å gjennomføre spill og bruke spill i klasserommet uten å være registrert er Googles målingssystemer viktige. Her kan vi blant annet måle hvor mange ganger et spill er gjennomført. Derfor har vi laget oss et leaderboard mellom spillene som er publisert.

Visste du at registrerte elever som spiller kan fortsette der de slapp når de kommer tilbake, og læreren kan følge elevenes progresjon når elevene er registrert.

Her ser vi at topplisten består av følgende spill:

  1. Stortingsvalget (3767 gjennomføringer)
  2. Hygiene på kjøkkenet (1302 gjennomføringer)
  3. Europa (593 gjennomføringer)

Til sammen er det gjennomført et spill over 12 500 ganger. Derfor har vi fått oss merket for 10000 gjennomføringer, og i løpet av året håper vi at vi rekker til 15 000 gjennomføringer. For å klare dette trenger vi selvsagt deres hjelp.

En del av disse spillene har vi laget selv til dere, men det dukker stadig opp nye spill i databasen og vi jubler for hvert eneste ett. Vi har spilt alle spillene som blir publisert på Learn Playground og vi jubler hver gang en lærer har brukt fantasien og laget oppgaver på helt nye måter, som for eksempel dette mal-spillet som heter Fantasy, som du må være logget inn for å se eller bruke. Her blir elevene en del av spillutviklingen og fordi spillet har oppgaver å lage oppgaver til de andre elevene som spiller. Et annet spill vi har blitt veldig glade i er Heimstad og Noreg som handler om Kvinnherad kommune og Norges landsdeler. Vi har nå også rundet 100 spill og har selvsagt fått oss et merke for dette.

Vi ser at alle disse målingene ikke bare gir oss verdifull informasjon, de gir os masse motivasjon. Vi leter hele tiden etter nye måter å tildele oss merker, og ser hele tiden på hvordan vi kan klare å få flere brukere, spill og gjennomføringer. Så vår klare oppfordring til deg som lærer: Hjelp oss i jakten på nye merker.

Dette var våre personlige merker, hvilke merker vil du ha til deg og dine elever? Skriv en kommentar og vi skal gjøre vårt beste for å få det på plass.

Nå oppdaterer vi igjen

Vi har oppdatert LearnPlaygorund, og gjør det mye lettere å komme i gang for å lage nye undervisningsopplegg. Vi har i løpet av de siste månedene arbeidet med å skape en helt ny flyt for deg som lærer. Slik at prosessen med å sette opp et spill skal oppleves som en sømløs opplevelse. For å få dette til har vi lagt om og effektivisert prosessen.

Bilde som viser første fanen i lag spillNår du nå oppretter et spill vil vil det åpne seg et modal-vindu hvor du setter inn informasjonen om spillet som eleven vil få når han starter å spille. Det er bare spillnavnet som er obligatorisk, men de andre feltene kan være gode å bruke for å gi eleven mer informasjon om hva han skal arbeide med, og hvordan han skal arbeide. Dette kan du selvsagt endre på mens du redigerer på spillet. Videre kan vi nevne at du ikke lenger trenger å tenke på lagring. Her autolagres alle endringene du gjør. Continue reading Nå oppdaterer vi igjen

Gamification i undervisningen

Mer enn bare poeng, stjerner og merker

Gamification er å ta deler fra spill og bruke i andre sammenhenger, en teknikk som blir mer og mer vanlig spesielt på internett. Noen deler av gamification har vist seg å hjelpe på motivasjonen til å gjøre arbeidsoppgaver, mens andre deler har vist seg å ikke hjelpe.

Men er gamification nok til å motivere elever til å jobbe mer med skolearbeidet og få de til å repetere nok til å både kunne og forstå lærestoffet de arbeider med? Sannsynligvis ikke. For at gameification skal motivere må også innholdet være tilpasset eleven. Det vi vet er imidlertid at disse spilllike elementene hjelper til med å øke motivasjonen for å gjennomføre ulike læringsressurser, og ikke minst til å gjenta en oppgave flere ganger for å få full score. I vårt arbeid med spillbaserte ressurser har vi blant annet sett at enkeltelever forsøker på oppgaver som de ikke har fått til betydelig flere ganger enn de ville gjort om spill-elementene ikke hadde vært til stede. Vi har observert flere elever som har forsøkt å svare på en vanskelig oppgave over 10 ganger før de endelig har fått til å svare rett. Dette kan selvsagt være påvirket av flere forhold, men vi er villige til å påstå at dersom ikke spill-elementene hadde vært til stede ville eleven gitt opp på et mye tidligere tidspunkt. Videre fikk eleven muligheten til å repetere det han kunne og dermed fikk en dypere læringsprosess.

Fra gamification til spillbasert læring

Noe av det viktigste i spill og lek er at spilleren aldri taper, den finner bare hva som ikke virker og kan starte på nytt med en ny strategi for å se om den virker bedre. Som Thomas A. Edison sa: «Jeg har ikke mislykkes, jeg har bare funnet 10 000 måter som ikke virker»

Spillbasert læring er med andre ord en type spill som har et klart definert læringsutbytte. Vanligvis kan vi si at spillbasert læring er en metode å formidle fagstoff på gjennom bruk av spillelementer som spillebrett, poeng og  merker.

Spillbasert læring i Learn Playground beskriver en tilnærming til undervisningen, hvor elevene utforsker fagstoffet gjennom bruk av en spillopplevelse som er utformet av læreren selv.

Inne i et spillbasert læringsmiljø arbeider eleven mot et læringsmål, og ut i fra valg (besvarelser) opplever eleven konsekvenser av sine besvarelser. Alt rett åpner flere veier, mens det åpnes færre ruter når en oppgave ikke besvares godt nok. Elevene får muligheten til å gjøre feil gjennom eksperimentering i et risikofritt miljø, og dette bidrar til at eleven holdes engasjert til å arbeide bedre og mer effektivt med lærestoffet.

I Learn Playground bruker vi poeng og stjerner til å motivere elevene til å repetere oppgaver til de har klart oppgavene, vi har til og med egne merker for de som repeterer oppgaver flere ganger før de har alt rett. Hvis oppgavene er godt laget vil denne repetisjonen føre til at elevene som trenger det får mer øving og forstår lærestoffet bedre.

Vår visjon er at Learn Playground skal kunne motivere elever på alle nivå til å lære nye emner gjennom bruk av spillbasert læring. Det viktigste er imidlertid at lærestoffet legges opp med et overkommelig antall oppgaver for gjennomføring av en undervisningstime. Videre må det være en mulighet for alle elevene å komme gjennom spillet uten at oppgaver eller lærestoff blir for teoretisk eller avansert. Derfor benytter vi oss av en teknologi kalt H5P som lar deg som lærer lage og dele opp undervisningsstoff i små korte elementer. Videre kan de samme oppgavene og undervisningsressursene gjenbrukes og redigeres slik at det er mulig å også lage en lettlest versjon av en tekst, du kan legge oppgavene i teksten og på den måten sikre at alle elevene har gjennomgått det samme selv om de har en lengre vei å gå enn andre.

Gamification også for oss som lager spill

Vi blir selvfølgelig også motivert av elementer fra gamification, men i stedet for poeng for å løse oppgaver er våre poeng antall spill, hvor mange som har gjenbrukt våre spill og hvor mange elever som har gjennomført våre spill. Desto flere som gjenbruker et spill laget av oss gir oss mer tilbakemelding på hvor godt spillet er. Akkurat nå er spillet vi har laget om vikingetiden det mest populære med nesten 500 gjennomføringer