Bli kjent med poengsystemet i Gamilab!

I alle spilltypene er standardverdien for hver node (trinn eller stopp) 100 poeng. Utover det fungerer poengsystemet litt forskjellig i de ulike spilltypene. Her forklarer vi hvordan.

Spilltypen Sykkelritt

Poengene som vises på skjermen underveis i sykkelrittet, gir kun uttelling på syklistens energinivå. Vi kan kalle denne verdien for kiloJoule (kJ). Disse “energipoengene” påvirker ikke tiden i rittet, og blir derfor ikke oppsummert og vist andre steder enn underveis i rittet.

Energipoengene du får når du svarer riktig, beregnes ut fra tiden du bruker på å svare riktig.

Her er noen eksempler:

  • Svarer du før det er gått 1 sekund, får du en energiboost på 38.
  • Svarer du før det er gått 5 sekunder, får du en energiboost på 33.
  • Svarer du før det er gått 10 sekunder, får du en energiboost på 27.

Til alle matte- og fysikklærere og nerder der ute – her er formelen som brukes for å beregne energipoeng:

Energi (kJ) = ((30 - t)/30+0,1)*35

I tillegg til energipoengene, blir hvert riktig «spørsmålsstopp» belønnet med 100 poeng for riktig svar. Du kan finne en oversikt over dette sammen med resultatene du har tilgang til som eier av et spill. Maksimal poengsum er 800 poeng uavhengig av hvor mange spørsmål du legger til de 8 stoppene langs banen.

Spilltypen Kongen på haugen

I kongen på haugen-spillet vil poengsummen alltid være 100 poeng for hvert flagg klatreren kommer forbi. Når du er kommet til toppen av fjellet, vil du derfor alltid ha 700 av 700 poeng siden du ikke kan passere et flagg og fortsette uten å svare riktig.

Disse poengene teller for øyeblikket ikke for noe, siden det er et tidsbasert spill med en poengtavle basert på tid. Du finner en oversikt over hvor mange poeng brukerne har fått blant resultatene du har tilgang til som eier av et spill.

Spilltypen Utforsk

I Utforsk-spillet kan du manuelt angi hva hver node er verdt, og dermed overskrive standardverdien på 100 poeng per node. 

Følg disse trinnene:

  1. Gå til spillbrettet.
  2. Rediger en eksisterende node ved å klikke på den.
  1. Åpne “Innstillinger” i forhåndsvisningsvinduet.
  1. Gi hver node den verdien du ønsker.

Legg merke til at du her i forhåndsvisningsvinduet også kan sette vanskelighetsgrad på hver node.

  1. Klikk på banen mellom nodene for å angi “Hvor mange prosent må minst være riktig på forrige oppgave for å åpne denne stien”. Standard er 90 %.
  1. Dette kriteriet avgjør hvor vanskelig det skal være å fullføre et spill med poenggivende oppgaver.

Lykke til, nå er du et poeng eller to klokere!