Nå oppdaterer vi igjen

Vi har oppdatert LearnPlaygorund, og gjør det mye lettere å komme i gang for å lage nye undervisningsopplegg. Vi har i løpet av de siste månedene arbeidet med å skape en helt ny flyt for deg som lærer. Slik at prosessen med å sette opp et spill skal oppleves som en sømløs opplevelse. For å få dette til har vi lagt om og effektivisert prosessen.

Bilde som viser første fanen i lag spillNår du nå oppretter et spill vil vil det åpne seg et modal-vindu hvor du setter inn informasjonen om spillet som eleven vil få når han starter å spille. Det er bare spillnavnet som er obligatorisk, men de andre feltene kan være gode å bruke for å gi eleven mer informasjon om hva han skal arbeide med, og hvordan han skal arbeide. Dette kan du selvsagt endre på mens du redigerer på spillet. Videre kan vi nevne at du ikke lenger trenger å tenke på lagring. Her autolagres alle endringene du gjør.

Utsnintt av rediger spillNår du har gjort ferdig innledningen ser bildet ditt slik ut. Vi har fjernet all unødvendig støy og forbedret på arbeidsflyten. Nå legger du til oppgaver med å dobbeltklikke eller høyreklikke på spillebrettet. Dersom du har en liten skjerm, kan du trykke på fullskjerm og bare få opp spillebrettet uten all den andre informasjonen. Øverst til høyre står det også varsler dersom det er noe som mangler på spillet.

Modalvindu som åpner seg når du velger ny oppgave

Når du så oppretter en oppgave åpner det seg et vindu hvor du kan sette inn en oppgave ved å trykke på blyanten, og du kan redigere på hvordan denne skal oppføre seg med hensyn til tilgjengelighet eller om det er en oppgave som gir poeng. Etter at du har lagt til en oppgave kan vil den forhåndsvises i dette vinduet.

Du kobler sammen oppgaver ved å klikke en gang på den første noden, deretter velger koble til og deretter velger hvilken node du vil skal være tilkoblet. Dersom du ønsker å endre retningen på stien. Trykker du på stien mellom oppgavene og velge endre retning. Når spillet er ferdig er det bare å publisere spillet. Du setter betingelser for å åpne stien ved å trykke på stien og velge rediger

Elvevens spillopplevelse

Vi har også forbedret elevens spillopplevelse betraktelig. Nå kan eleven bestemme hva han vil gjøre når han er ferdig med en oppgave.

Her kan eleven bestemme selv hva han skal gjøre når han er ferdig med en oppgave. Enten lukke for manuelt gå videre, gjøre oppgaven på nytt eller gå direkte til neste oppgave.

Når eleven har avsluttet spillet vil han få en animert avlutning med et lite fyrverkeri og en oppsummering av sitt resultat. Han kan avslutte spillet så mange ganger han vil.

Andre oppdateringer

Vi har videre valgt å ta bort dashbordet slik at lærervisningen blir mer strømlinjeformet. Videre har vi lagt til muligheten for å sette inn elever i grupper når du lager grupper. Her kan du enten opprette elevene manuelt, kopiere dem fra en annen gruppe eller importere dem fra en CSV-fil.

Vi har også valgt å ta bort koblingen mot læreplanmål, men denne vil komme tilbake senere i en mye bedre utgave. Vi nevner også at vi har tatt i bruk konseptet gruppekode som forenkler prosessen for deg som lærer betraktelig. Da kan elevene opprette seg konto og legge inn gruppekoden i innstillinger. Slik at du som lærer ikke trenger å legge inn elevene i det hele og store. Dette kan du forøvrig lese mer om her.

Happy gaming 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.