Learn Playground er nå oppdatert

I løpet av de siste ukene har vi fokusert på elevenes spillopplevelse. Her har vi arbeidet med å legge til rette for en mer dynamisk spillopplevelse, animasjoner og bedre informasjonsplakater. Dette tror vi vil være med på å motivere elevene til videre arbeid.

Bilde av nytt spillebrett i Learn Playground.

Det første vi har grepet fatt i denne uken er å identifisere uregistrerte brukere som elever eller lærere. Det er alltid en fordel å være regisrert, da spillet vil huske fremgangen til spilleren. Vi minner om at det er gratis å registrere seg og at en elev som registrerer seg alltid kan legge seg til en skole senere. Dersom du allerede har en bruke kan du velge å logge inn ved å bruke knappen oppe til høyre i skjermbildet ved siden av lukk-knappen. Vi har også gitt stien en helt ny utforming og hver oppgave har fått nye knapper som ser mye bedre ut enn de gjorde tidigere.

Vi har endret på utformingen av oppgavevisningen slik at de som spiller på små enheter som mobiltelefoner vil få bedre lesbarhet av oppgaver.

Den siste endringen vi har gjort denne uken er på produksjonssiden. Vi har nå tatt bort koblingen til læreplanmålene. Dette er noe som vil komme tilbake senere, men vi vil bruke litt tid for å finne ut hvordan dere lærere vil ha det i visningen og at arbeidsflyten med å legge til læreplanmål skal bli bedre.

Veien videre

Fremover vil vi fokusere på å forbedre arbeidsflyten for deg som lærer. Det betyr at elevvisningen ikke vil endre seg i nevneverdig grad den neste måneden, men du som lærer vil få en forenkling i arbeidsflyten når du skal legge til elever, grupper og kobling av spill til nye grupper. Vi tror dette vil være med på å gjøre det lettere for deg som lærer å komme i gang med alt fra produksjon av spill og kobling av spill til dine elever.

Vi er alltid interesserte i tilbakemeldinger fra dere så kommenter gjerne her eller på våre facebooksider og kom med forslag til forbedringer. Vi lytter til dere som brukere og vil bruke deres tilbakemeldinger når vi planlegger det videre arbeidet.

Happy gaming 🙂

Vi redesigner Learn Playground

Vi fortsetter arbeidet med å gjøre Learn Playground mer brukervennlig. Denne uka har vi arbeidet med å gjøre spillopplevelsen for elevene bedre. Det betyr at en innlogget elev som kommer inn på et spill får opp et bedre startbilde til spillet.

Teksten som kommer opp i dette oppstartsbildet er hentet fra beskrivelsen av spillet. Her er det nå 3 skriverammer hvor du som lærer kan skrive hva spillet handler om, hva eleven skal lære og hva som er målet med spillet. Vit også at en skriveramme nå har fått begrensningen på 250 tegn, så dette er ikke en stil som skrives.

Videre har vi lagt opp til at elever og lærere som kommer til et spill uten å være logget inn i Learn Playground får et første spørsmål, om å identifisere seg som lærer eller elev. Det er fortsatt mulig å spille uregistrert, men når du registrerer deg vil du få lagret dine resultater.

Videre har vi fokusert på at spillet skal være så mobilvennlig som mulig. Fortsatt er det ikke å anbefale å spille et læringsspill på de minste mobile enhetene, men det virker.

Lykke til med spillinga videre fremover. Lag spill og undervisningsopplegg og lek litt i timene.

Nå kommer vi med animasjoner

Etter en liten periode med oppdateringer som stort sett ikke vises for deg som bruker, har vi nå gått i gang med en større oppdatering av layout på Learn Playground. For tiden fokuserer vi på å gi siden mer liv med bevegelse og animasjoner. Først ut denne uka er elevenes profilside.

Her ser du en liten presentasjon av hva eleven ser når han trykker på profil. Her kan han sette inn e-postadresse, samt føre inn en gruppekode for å bli med i en gruppe som du har opprettet. På den måten trenger du bare å opprette en gruppe. Lage spill, legge gruppa til spillet og publisere. Gi eleven gruppekoden som er merket med sirkel på bildet og lenke til spillet. Da kan eleven opprette konto selv og koble seg til gruppa. Da får du oversikten over hva eleven har gjort og hvordan han har scoret på et spill.

I elevprofilen vil eleven også kunne se merker som er tjent.

De neste ukene vil vi fortsette å komme med mer animasjoner og effekter. Følg med.

Happy gaming 🙂

 

Gamification i undervisningen

Mer enn bare poeng, stjerner og merker

Gamification er å ta deler fra spill og bruke i andre sammenhenger, en teknikk som blir mer og mer vanlig spesielt på internett. Noen deler av gamification har vist seg å hjelpe på motivasjonen til å gjøre arbeidsoppgaver, mens andre deler har vist seg å ikke hjelpe.

Men er gamification nok til å motivere elever til å jobbe mer med skolearbeidet og få de til å repetere nok til å både kunne og forstå lærestoffet de arbeider med? Sannsynligvis ikke. For at gameification skal motivere må også innholdet være tilpasset eleven. Det vi vet er imidlertid at disse spilllike elementene hjelper til med å øke motivasjonen for å gjennomføre ulike læringsressurser, og ikke minst til å gjenta en oppgave flere ganger for å få full score. I vårt arbeid med spillbaserte ressurser har vi blant annet sett at enkeltelever forsøker på oppgaver som de ikke har fått til betydelig flere ganger enn de ville gjort om spill-elementene ikke hadde vært til stede. Vi har observert flere elever som har forsøkt å svare på en vanskelig oppgave over 10 ganger før de endelig har fått til å svare rett. Dette kan selvsagt være påvirket av flere forhold, men vi er villige til å påstå at dersom ikke spill-elementene hadde vært til stede ville eleven gitt opp på et mye tidligere tidspunkt. Videre fikk eleven muligheten til å repetere det han kunne og dermed fikk en dypere læringsprosess.

Fra gamification til spillbasert læring

Noe av det viktigste i spill og lek er at spilleren aldri taper, den finner bare hva som ikke virker og kan starte på nytt med en ny strategi for å se om den virker bedre. Som Thomas A. Edison sa: «Jeg har ikke mislykkes, jeg har bare funnet 10 000 måter som ikke virker»

Spillbasert læring er med andre ord en type spill som har et klart definert læringsutbytte. Vanligvis kan vi si at spillbasert læring er en metode å formidle fagstoff på gjennom bruk av spillelementer som spillebrett, poeng og  merker.

Spillbasert læring i Learn Playground beskriver en tilnærming til undervisningen, hvor elevene utforsker fagstoffet gjennom bruk av en spillopplevelse som er utformet av læreren selv.

Inne i et spillbasert læringsmiljø arbeider eleven mot et læringsmål, og ut i fra valg (besvarelser) opplever eleven konsekvenser av sine besvarelser. Alt rett åpner flere veier, mens det åpnes færre ruter når en oppgave ikke besvares godt nok. Elevene får muligheten til å gjøre feil gjennom eksperimentering i et risikofritt miljø, og dette bidrar til at eleven holdes engasjert til å arbeide bedre og mer effektivt med lærestoffet.

I Learn Playground bruker vi poeng og stjerner til å motivere elevene til å repetere oppgaver til de har klart oppgavene, vi har til og med egne merker for de som repeterer oppgaver flere ganger før de har alt rett. Hvis oppgavene er godt laget vil denne repetisjonen føre til at elevene som trenger det får mer øving og forstår lærestoffet bedre.

Vår visjon er at Learn Playground skal kunne motivere elever på alle nivå til å lære nye emner gjennom bruk av spillbasert læring. Det viktigste er imidlertid at lærestoffet legges opp med et overkommelig antall oppgaver for gjennomføring av en undervisningstime. Videre må det være en mulighet for alle elevene å komme gjennom spillet uten at oppgaver eller lærestoff blir for teoretisk eller avansert. Derfor benytter vi oss av en teknologi kalt H5P som lar deg som lærer lage og dele opp undervisningsstoff i små korte elementer. Videre kan de samme oppgavene og undervisningsressursene gjenbrukes og redigeres slik at det er mulig å også lage en lettlest versjon av en tekst, du kan legge oppgavene i teksten og på den måten sikre at alle elevene har gjennomgått det samme selv om de har en lengre vei å gå enn andre.

Gamification også for oss som lager spill

Vi blir selvfølgelig også motivert av elementer fra gamification, men i stedet for poeng for å løse oppgaver er våre poeng antall spill, hvor mange som har gjenbrukt våre spill og hvor mange elever som har gjennomført våre spill. Desto flere som gjenbruker et spill laget av oss gir oss mer tilbakemelding på hvor godt spillet er. Akkurat nå er spillet vi har laget om vikingetiden det mest populære med nesten 500 gjennomføringer

Oppdatering uke 9

Gruppekode

Endelig er den her. Koden som du kan gi elevene dine som gjør det lettere for deg å komme i gang med elever i Learn Playground. Nå trenger du bare å opprette ei gruppe, kopiere gruppekoden og distribuere den til elevene dine. Elevene oppretter konto selv, går til innstillinger og limer inn koden. Da er de tilknyttet din gruppe på din skole. Elever som har registrert seg tidligere, og elever som feilaktig har registrert seg som lærere kan også bruke koden fra profilsiden.

Skoleabonnement

Vi har også satt opp muligheten for skolen din til å kjøpe skoleabonnement. Fram til i dag har det vært gratis for alle å bruke Learn Playground. Det vil fortsatt være gratis å være bruker av Learn Playground, men når dere er flere enn 4 lærere, 75 elever eller 3 grupper må skolen kjøpe et abonnement. Dette bestilles i innstillinger. Et abonnement vil i fremtiden også innebære at dere kan bruke Feide i Learn Playground og etter hvert andre integrasjoner. Funksjonalitet dere har til nå vil fortsatt være tilgjengelig på gratisversjonen.

Andre oppdateringer

Vi har også gjort forbedringer på ytelse og design på spillene. Vi arbeider også med en større oppdatering av spillopplevlesen med et forbedret design med flere animasjoner. Dette vil komme i løpet av våren.